معنی کلمه حسن بلاسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن بلاسی . [ ح َ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن حمزةبن محمد شیرازی صوفی ساکن قدس و درگذشته ٔ پیرامون 697 هَ . ق . است . او راست : «تحفةالاحرار». (هدیةالعارفین ج 1 ص 283).