معنی کلمه حسن بقعه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن بقعه . [ ح َ س َ ب ُ ع ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان و هفت هزارگزی شمال خاوری هرسین ، کنار راه مالرو هرسین به صحنه .کوهستانی است . 170 تن سکنه شیعه ٔ کرد و فارسی زبان دارد. آب آن از قنات و چشمه ها و قنات و محصول آن غلات ،تریاک و ذرت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).