معنی کلمه قعثبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قعثبان . [ ق َ ث َ ] (ع ص ) کثیر. (اقرب الموارد). بسیار. (منتهی الارب ). رجوع به قعثب شود.