معنی کلمه جفلوذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جفلوذ. [ ج ُ ] (اِخ ) شهری است با برج و بارو در جزیره ٔ سیسیل بر فراز کوهی بلند مشرف بر دریا و در آن ناحیه کوههای سربرکشیده و دره های عظیم هست که انواع چوبها برای ساختن مرکب بدان یافت میشود. (از معجم البلدان ).