معنی کلمه ژاک اول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژاک اول . [ ک ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) متولد بسال 1208 م . او را جیم اول و فاتح نیز نامند. وی پادشاه آراگون بود (از 1231 تا 1276 م .).