معنی کلمه فیم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیم . [ ف َی ْ ی ِ] (ع ص ) مرد سخت و توانا. ج ، فیوم . (منتهی الارب ).