معنی کلمه جفل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جفل . [ ج ِ / ج َ ] (ع اِ) سرگین فیل . (منتهی الارب ). ج ، اَجفال و جُفول .