معنی کلمه شارانت سفلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شارانت سفلی .[ ت ِ س ُ لا ] (اِخ ) نام یکی از ایالات غربی فرانسه که مرکز آن شهر لاروشل است . دارای 4 آروندیسمان ، 40 کانتن و 482 کمون میباشد. 417800 تن جمعیت دارد. رود شارانت از آن عبور میکند.