معنی کلمه ضطیط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضطیط.[ ض َ ] (ع اِ) ضَطَط. گل و لای سخت . (منتهی الارب ).