معنی کلمه قعاث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قعاث . [ ق ُ ] (ع اِ) بیماریی است که در بینی گوسپند عارض شود. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).