معنی کلمه گوهر اصفهانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوهر اصفهانی . [ گ َ / گُوهََ رِ اِ ف َ ] (اِخ ) ابراهیم بن اسماعیل کوهپایه ای ابن حسن بن اسماعیل اصفهانی متولد در ماه جمادی الاولی سال 1342 هَ . ق . از گویندگان و دانشمندان فارسی زبان بوده و در شهر اصفهان نشو و نما کرد. وی کتاب علوم و عقاید و تاریخ تجدید حیات ایران را تألیف و تذکره ٔ شعرای اصفهان برخی از اشعار وی را ذکر کرده است . (از الذریعة ج 9 ص 936) (تذکره ٔ شعرای اصفهان ص 406).