معنی کلمه پیسونل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیسونل . [ پ ِ س ُ ن ِ ] (اِخ ) نام منشی اول سفارت فرانسه در استانبول بسال 1740 م . وی بعدها کنسول ازمیر شد و به این مناسبت آناطولی را گشت و برخی از آثار عتیقه را کشف نمود و سیاحت نامه ای محتوی بر حقایقی بسیار درباره ٔ این سرزمین نگاشت . (قاموس الاعلام ترکی ).