معنی کلمه رمث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رمث . [ رِ ] (ع اِ) چراگاه شتر از شوره گیاه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

درختی است مشابه درخت طاق . (منتهی الارب ) (آنندراج ). درختی مشابه درخت تاغ . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). درختی است شبیه به اشنان . (از لسان العرب ).

(ص ) مرد کهنه لباس . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

سست پشت . (منتهی الارب ). ضعیف المتن . (اقرب الموارد).