معنی کلمه شلفیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شلفیه . [ ش َ ی َ / ی ِ ] (اِ) شرم زن .(از ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری ) (از آنندراج )(از انجمن آرا) (از برهان ). رجوع به شلفه و شلفینه شود.

نام دو تن هرزه کار که در قوت شهوانی مشهور بوده اند. (آنندراج ) (انجمن آرا) : شد ز جان شلفیه غلام او را نخورد الفیه تمام او را. انوری .