معنی کلمه دستجرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دستجرد. [ دَ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خیربخش اصطهبانات شهرستان فسا. واقع در 32هزارگزی شمال باختری اصطهبانات و 3هزارگزی شمال راه شوسه ٔ اصطهبانات به نی ریز و فسا، با 365 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن فرعی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7)