معنی کلمه ذرعان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرعان . [ ذِ ] (ع اِ) ج ِ ذَرَع . گوساله های دشتی .

(اِخ ) نام دو ستاره است . (مهذب الاسماء).