معنی کلمه گونی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گونی . [ گ َ وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان . در 38هزارگزی جنوب خاوری کرمانشاهان و 2هزارگزی باختر سراب به فیروزآباد. دشت و هوای آن سردسیر و سکنه ٔ آن 70 تن است . آب آن از رودخانه ٔ مرگ و چشمه تأمین میگردد. محصول آن غلات ، حبوبات و صیفی و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد و تابستان از فیروزآباد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).