معنی کلمه علاجیم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علاجیم . [ع َ ] (ع اِ) ج ِ علجوم . (اقرب الموارد) (آنندراج ).