معنی کلمه گونسته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گونسته . [ ن َ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) مصحف کونسته . از: گون + استه . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). هر طرف سرین و کفل را گویند. (برهان ) (آنندراج ). رجوع به کونسته شود.