معنی کلمه گوندوکورو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوندوکورو. [ گُن ْدُ ک ُ رُ ] (اِخ ) نام شهر باستانی سودان ، مرکز ایالت نیل علیا است . تمام این شهر در سال 1882 م . بوسیله ٔ درویشها ویران گردید.