معنی کلمه علاءالدین مغلطا. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علاءالدین مغلطای . [ ع َ ئُدْدی ن ِ م ُ ل َ ] (اِخ ) رجوع به علاءالدین بکجری شود.