معنی کلمه قطوف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطوف . [ ق َ] (اِخ ) نام اسب جابربن مالک شمخی . (منتهی الارب ).