معنی کلمه پیرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرین . (اِخ ) دهی از دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون . واقع در 43هزارگزی شمال باختر فهلیان و شمال خاور کوه انار. کوهستانی ، معتدل ، مالاریائی . دارای 278 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ تنک شیب و چشمه . محصول آنجا غلات و برنج و تریاک . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).