معنی کلمه ضریم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضریم . [ ض َ ] (ع ص ) سوخته . (منتهی الارب ). سوزان . (مهذب الاسماء).