معنی کلمه کشکلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کشکلی . [ ک َ ک ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سوسن بخش ایذه ٔ شهرستان اهواز واقع در 46هزارگزی شمال ایذه با 199 تن سکنه . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).