معنی کلمه جفاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جفاف .[ ج ُ ] (ع ص ) چیزی خشک گردیده از چیزها که برای خشک کردن گذاشته باشند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).