معنی کلمه هاله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هاله . [ ل ِ ] (اِخ ) بندر و دهی است از دهستان مالکی بخش کنگان شهرستان بوشهر، واقع در 88 هزارگزی جنوب خاوری کنگان و 8 هزارگزی شوسه ٔ سابق بوشهر به لنگه . ناحیه ای است جلگه ای و گرمسیر مالاریائی . سکنه ٔ آن 182 تن فارسی و عربی زبان . آب آن از چاه و محصولاتش غلات ، خرما وتنباکوست . اهالی به زراعت و گله داری گذران میکنند. راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).