معنی کلمه ثغید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثغید. [ ث ُ غ َ ] (اِخ ) بلفظ تصغیر. آبی است از بنی عقیل . (معجم البلدان ).