معنی کلمه شلار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شلار. [ ش ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش قلعه زراس شهرستان اهواز. سکنه ٔ آن 145 تن . آب آنجا ازقنات و چشمه . محصول عمده ٔ آنجا غلات . صنایع دستی زنان کرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).