معنی کلمه خسروآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خسروآباد. [ خ ُ رَ / رُو ] (اِخ )ده کوچکی است از دهستان حومه ٔ بخش زرند شهرستان کرمان ، واقع در 30 هزارگزی شمال باختری زرند سر راه مالرو زرند به بافق . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).