معنی کلمه گومار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گومار. (اِخ ) کشیش پروتستانی است که از سال 1563 تا 1614 م . زندگانی میکرد و یکی ازرهبران سرسخت کالیونیسم و مخالف آرمینیوس بوده است .و پیروان عقاید وی را «گوماریست » نامیده بوده اند.