معنی کلمه حسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن محمدبن حنفیه بن علی بن ابی طالب . تابعی است و نخستین کس است که از ارجاء سخن گفته و مرجئة از وی گرفته اند و در سال 100 هَ . ق . درگذشت . (زرکلی چ 1 ص 238).