معنی کلمه کشکانرود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کشکانرود. [ک َ ] (اِخ ) نام رودی است که در لرستان جاری و از خرم آباد می گذرد. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان شود.