معنی کلمه گولوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گولوس . (اِخ ) دهی است از دهستان سکمن آباد بخش حومه ٔ شهرستان خوی . واقع در 44000 گزی شمال باختری خوی و 5000 گزی شمال باختری راه ارابه رو آجای دره . هوای آن سردسیر است و سالم و 70 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . صنایع دستی آنان جاجیم بافی است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).