معنی کلمه پاشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاشک . [ ش َ ] (اِ) خمیازه . (برهان ). دهان دره . و رجوع به پاسک شود.