معنی کلمه ذرحوح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرحوح . [ ذُ ] (ع اِ) ذروح . رجوع به ذروح و ذراریح شود.