معنی کلمه ظأت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظأت . [ ظَءْت ْ ] (ع مص ) خبه کردن . خفه کردن .