معنی کلمه دئثان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دئثان . [ دِ ] (ع ص ) خوابناک که از جا نجنبد.

(اِ) کابوس . (منتهی الارب ).