معنی کلمه جاعش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جاعش . (اِ) (به عبری زلزله ).(سفر داوران 2:9).

(اِخ ) محل مرتفعی است از آن افرائیمیان که در حوالی تمنه سارح جائی که یوشع را بخاک سپردند میباشد. (صحیفه ٔ یوشع 24:29 و 30). و وادیهای جاعش . (دوم سموئیل 23:30 و اول تواریخ ایام 11:32). در همانجا باشد. (قاموس کتاب مقدس ).