معنی کلمه ذرح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرح . [ ذُرْ رَ ] (ع اِ) ذروح . رجوع به ذروح و ذراریح شود.