معنی کلمه نشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نشک . [ ن َ ش ِ ] (اِ) رجوع به نشک [ ن َ ] شود.