معنی کلمه دست فروشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دست فروشی .[ دَ ف ُ ] (حامص مرکب ) عمل دست فروش . پیله وری . دوره گردی برای فروش اشیاء کم بها. خرده فروشی . اسباب کم بها و نازل فروشی . (ناظم الاطباء). رجوع به دست فروش شود.