معنی کلمه جغراتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جغراتی . [ ج ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ریوند بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور در 12هزارگزی جنوب باختری نیشابور. جلگه و معتدل است و 106 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).