معنی کلمه قطری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطری . [ ] (اِخ ) محمدبن حسن مرزوقی . از دانشمندان است . او راست : الداهیة الکبری علی الرائیة الصغری . (معجم المطبوعات ج 2 ستون 1517).