معنی کلمه سعیدآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سعیدآباد. [ س َ ] (اِخ ) دهی جزء بخش شهریار شهرستان تهران . دارای 132 تن سکنه و آب آن از قنات است . محصول آن صیفی ، چغندرقند، انگور و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).