معنی کلمه فیض آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیض آباد. [ ف ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش طبس شهرستان فردوس که دارای 12 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله ، پنبه ، ارزن و کاردستی مردم کرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).