معنی کلمه هالس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هالس . (اِخ ) استفن . کشیش فیزیولوژیست و شیمی دان وکاشف معروف انگلیسی در سال 1677 م . در بکسبورن کنت متولد شد. ابتدا در یک کالج مذهبی تحصیل کرد و سپس در دانشگاه کیمبریج به تحصیل پرداخت . وی مطالعات عمیقی در فیزیولوژی گیاهی و حیوانی کرد. بیشتر شهرت وی بواسطه ٔ سلسله مقالاتی است که انتشار داد. جلد اول آنها مربوط به سبزیهاست و جلد دوم راجع به خون ، مهمترین اهمیت را در اثبات عقیده ٔ گردش و دوران خون بعداز ویلیام هاروی که کاشف آن بود دارد. هالس در سال 1761 م . وفات یافت . (از دائرة المعارف بریتانیکا).