معنی کلمه بابکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بابکان . [ ب َ ] (اِخ ) ازدیه های وادی الحق . (تاریخ قم ص 139).