معنی کلمه ترکز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترکز. [ ت َ ک َ ] (اِ) مزرعه ٔ کاشته و درو شده و شخم و یا چین دویم .

زمین بایر.

زمین شخم شده . (ناظم الاطباء). و رجوع به ترکژ شود.