معنی کلمه عکیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عکیر. [ ع ُ ک َ ] (اِخ ) ابن سمیربن یزید قیسی ، مکنی به ابومسلمة تابعی است . و رجوع به ابومسلمة شود.